Wennen bij de kleuters

Welkomstkaart:

Ongeveer een maand voor de eerste schooldag krijgt uw kind een welkomstkaart thuis, via zijn of haar eigen leerkracht. Daarop staan de gegevens van de groep waar uw kind geplaatst gaat worden met de namen van de leerkracht (en). Daarnaast vragen we op die kaart of u zelf de wenmomenten wil komen plannen bij de eigen leerkracht.

NB: bij kinderen die na de zomervakantie starten zijn de wenafspraken anders geregeld, daarover later hieronder meer.

Wenmomenten:

Het kind mag voor zijn definitieve komst vier dagdelen komen kennismaken in de kleutergroep (vaak 2x een halve dag en 1x een hele dag ). Geeft u uw kind de eerste keer een tas mee met daarin een beker drinken en fruit?

Bij het eerste wenmoment krijgt u via de leerkracht een welkomst-document, waarin de belangrijkste informatie staat voor de praktische start in de kleutergroep, zoals bv. de afspraken m.b.t. de eet- en lunch-spulletjes en de gymschoenen. Mist u die? Vraag er dan gerust naar!

Tijdens deze “wen-momenten” stemt u zelf met de leerkracht de exacte startdatum af. Uitgangspunt daarbij is:

Kinderen die vier jaar worden mogen in principe meteen starten op de dag ná hun vierde verjaardag.  
Kinderen die in december vier jaar worden starten pas na de kerstvakantie, zij wennen in de decembermaand.  
Kinderen die in de laatste 6 weken van het schooljaar, in de zomervakantie zelf of in september vier jaar worden, starten na de zomervakantie.

Deze laatste groep kinderen wennen tijdens het algehele school-wen-uur. Aankomend schooljaar is dat op dinsdagmiddag 23 juni 2020. Noteert u deze datum vast in uw agenda, want u krijgt uiterlijk een week tevoren hierover pas meer informatie. Dit late tijdstip heeft te maken met het feit dat de nieuwe groepsindelingen voor het jaar erop laat in het jaar definitief worden en we willen uw kind graag in de groep laten wennen die volgend jaar ook zijn of haar groep is.

Verdere communicatie met ouders bij de start:

In de eerste schoolweek van uw kind krijgt u via de eigen leerkracht een intake-vragenlijst voor vierjarige leerlingen. Hierop kunnen ouders/verzorgers aangeven hoe zij hun kind zien in de thuissituatie op verschillende gebieden. Deze lijst wordt na drie weken met de ouders besproken tijdens een “start”- of “drieweken”- gesprekje met de leerkracht, waarin ieder zijn eerste ervaringen kan delen. Stelt u daar dan ook gerust uw vragen. We staan graag open voor uw feedback op ons handelen aangaande de start van uw kleuter.

Overdracht vanuit voorschools:

Er zijn in ons 0-6 overleg goede afspraken gemaakt over de overdracht van peuters naar de basisschool. Bij peuters van ons eigen peuterarrangement vindt er een mondelinge (warme) overdracht plaats, mede aan de hand van het observatierapport van KIJK! Is er voorschoolse informatie beschikbaar vanuit een extern arrangement, dan verwachten we van ouders dat zij deze met school deelt.

Verjaardag vieren 4-jarigen:

In principe vieren we op school de eerste verjaardag pas als ze 5 jaar worden. We adviseren u om uw kind op zijn/haar 4 jarige verjaardag dus nog even lekker thuis te houden.