Informatie over Parro

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken wij met Parro, een communicatieapp, bedoeld voor communicatie tussen school en ouders. Ervaring heeft ons geleerd dat er via teveel verschillende kanalen informatie naar ouders werd gestuurd. Dat willen we voorkomen door het gebruik van Parro. 

Hieronder vindt u de belangrijkste afspraken over het gebruik van Parro.

Uitsturen:
 • We streven ernaar dat minimaal 1x per week de groepsleerkracht een mededeling stuurt.
  Meer kan natuurlijk altijd.
Waarover communiceren we via Parro?
 • Voorbeelden groepsberichten: leuke berichtjes met foto’s over uitjes, wat hebben we geleerd vandaag, ouderbrief/info IPC, verzoek om spullen mee te nemen, vrijwilligers vragen etc.
 • Voorbeelden van individuele berichten: Foto van individuele prestatie, mooi knutselwerkje etc. 
Gespreksplanner:
 • Via Parro kunt u intekenen voor de geplande oudergesprekken. Leerkrachten zetten tijden open en u kunt zelf een geschikt tijdstip kiezen.
Schoolbreed:
 • Alle berichten voor (meerdere) groepen worden via Parro verstuurd, dus geen aparte mails meer via ParnasSys. In Parro kunnen ook bijlagen worden meegestuurd.
 • De wekelijkse nieuwsbrief wordt via Parro verstuurd.
 • Oudergesprekken worden ingepland via de Parro-gespreksplanner.
Persoonlijke zaken:
 • Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via Parro of mail. We maken graag een afspraak met u voor persoonlijk contact. Dat kan uiteraard wel via Parro.  
Bereikbaarheid & reacties:
 • Bereikbaarheid leerkracht is individueel en naar werkdagen van 08.00u tot 16.30u ingesteld.
 • Ouders kunnen buiten deze tijden wel een bericht sturen. Het is aan de leerkracht om dan wel of niet te antwoorden. (is nu per mail ook zo)
 • Leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. Ze staan het grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang. Wel streven wij ernaar binnen een week te reageren.
Reactiemogelijkheden ouders:
 • Bij groepsberichten kunnen ouders niet reageren, enkel met een smiley (een like).
 • Bij individuele berichten: Alleen de leerkracht kan een gesprek starten met ouders. Ouders kunnen dan altijd een bericht terugsturen naar de leerkracht.