Basisschool

Kindcentrum ’t Ven is een kleinschalige, gezellige, dynamische en kindvriendelijke school. We hebben een enthousiast team en zijn voortdurend in ontwikkeling. Onze school staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond.

De start van de kinderen op onze school begint bij de aanmelding door ouders/verzorgers. U maakt daarvoor een afspraak met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zij vertelt het een en ander over school en wijst u op de website, waar ook onze kindcentrumgids staat. Bent u na de rondleiding enthousiast over 't Ven dan kunt u uw kind(eren) aanmelden via het (voor)aanmeldingsformulier. Hierop vult u alle gegevens in en verklaart u zich akkoord met de uitgangspunten van de school. Het ingevulde (voor)aanmeldingsformulier graag digitaal aan ons mailen.

In overleg met de leerkrachten bepaalt de directeur in welke groep een leerling wordt geplaatst. Vanaf vier jaar mág een kind naar de basisschool, vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. In goed overleg met de ouders wordt besloten of de nieuwe leerling geplaatst kan worden op ’t Ven. Voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben, is het van belang om in goed overleg te bekijken of we als school goed passend onderwijs kunnen bieden. Ongeveer een maand voor de eerste schooldag krijgt uw kind een kaart in de brievenbus om met papa of mama wenafspraken te maken bij de leerkracht. Het kind kan dan vier dagdelen komen kennismaken in de kleutergroep (vaak 2x een halve dag en 1x een hele dag). Tijdens deze wen-momenten stemt de leerkracht met u de exacte startdatum af.