Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De MR komt ongeveer 7X per schooljaar bij elkaar. Zij geven advies en/of instemming over beleidszaken van de school. In de nieuwsbrief vindt u de agenda van de komende MR vergadering wanneer deze klaar is. De vergaderingen van de MR zijn openbaar dus u bent altijd welkom om mee te luisteren.

U kunt ons bereiken op: mr@kctven.nl

Na de laatste verkiezingen is de samenstelling van de MR als volgt:

Vanuit de ouders:

- Martijn van Riet ( voorzitter)

- Manon Schuurmans

 

Vanuit het team:

- Lonneke v/d Heijden (secretaris/penningmeester)

- Eefke van Schaijk

 

Ondersteunende ouder:

- Irene Wertenbroek

 

Notuliste:

- Marjolein Schuurmans

 

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
 
De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 personeelsleden en 6 ouders.
Alle leden van de GMR hebben zitting in één van de MR van basisscholen van Signum Onderwijs.
 

Voorzitter: Dhr. N. Edens  

Secretaris: Mevr. E. vd Maarel 

Correspondentieadres:

Signum Onderwijs
Postbus 104
5240 AC Rosmalen