Stel cookie voorkeur in

Basisschool

Kindcentrum ‘t Ven is een school met katholieke grondslag en vanuit die visie volgen wij een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat onze school open staat voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond of gezindte. De start van de kinderen op onze school begint bij de aanmelding en inschrijving door ouders/verzorgers. U maakt daarvoor een afspraak met de directeur voor een kennismakingsgesprek, waarbij het mogelijk is om een rondleiding te krijgen. Zij vertelt het een en ander over onze school en wijst u op de website, waar ook onze kindcentrumgids staat. Wanneer u dit wenst kunnen we de gids voor u afdrukken of doormailen. Bij deze aanmelding wordt u een (voor)aanmeldformulier aangeboden, waarop u alle gegevens invult en u zich akkoord verklaart met de uitgangspunten van de school. In overleg met de leerkrachten bepaalt de directeur in welke groep een leerling wordt geplaatst. Vanaf vier jaar mág een kind naar de basisschool, vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. In goed overleg met de ouders wordt besloten of de nieuwe leerling geplaatst kan worden op ’t Ven. Voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben, is het van belang om in goed overleg te bekijken of we als school goed passend onderwijs kunnen bieden. Ongeveer een maand voor de eerste schooldag krijgt uw kind een kaart in de brievenbus om met papa of mama wenafspraken te maken bij de leerkracht. Het kind kan dan vier dagdelen komen kennismaken in de kleutergroep (vaak 2x een halve dag en 1x een hele dag). Tijdens deze wen-momenten stemt u zelf met de leerkracht de exacte startdatum af.