Stel cookie voorkeur in

Nieuws

Huisvesting

Het aantal aanmeldingen voor de basisschool van ons kindcentrum is de laatste jaren flink gegroeid. Het gebouw is te klein geworden om alle leerlingen te kunnen huisvesten.

De medezeggenschapsraad heeft, samen met ouders, gekeken naar mogelijke oplossingen voor deze huisvestingsproblematiek. Gemeente, ouders en schoolbestuur Signum hebben elkaars belangen goed begrepen en met elkaar meegedacht. Dankzij goed en intensief overleg tussen deze partijen en wijkraad 't Ven en ouders is er een mooie oplossing gevonden. Er is een nieuw aannamebeleid opgesteld. Hiermee wordt de instroom beperkt door een maximaal aantal leerlingen toe te laten. Daarnaast zal er in het huidige pand aan de Mimosastraat één extra lokaal worden gecreëerd. Hierin wordt in schooljaar 2019-2020 een extra groep gestart. Ondertussen wordt gekeken hoe er nog gunstiger gebruik gemaakt kan worden van alle ruimtes binnen het pand. Overleg tussen alle gebruikers zal nodig blijven. 

We zijn erg blij dat de kwaliteit van ons onderwijs hiermee behouden blijft en dat alle groepen onder één dak kunnen blijven. 

 

 

Informatiekast voor ouders

Wist u dat?

Wij bij de picknicktafel, bij de hoofdingang van onze school, een informatiekast hebben staan voor onze ouders?

U daar het gehele schooljaar allerlei informatie kan vinden van allerlei instanties. 

U kunt daarbij denken aan flyers van Kanteel, stichting Leergeld,  Mama Doet, trainingen zoals Rots en Water enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 is te vinden bij ons kindcentrum - vakantierooster. Of klik op deze link.