Stel cookie voorkeur in

Nieuws uit de groep

 

 


Welkom op de pagina van groep 3!

 

 

 

 

 

Tips voor thuis

Rekenen

Start met automatiseren, schrijven en plaatsen van de cijfers op de getallenlijn en geef de cijfers inhoud. 

Groep 3 en 4 automatisering sommen tot 20: kaartjes maken voorkant som, achterkant uitkomst

 

Lezen

Flits iedere dag de letters/ woorden. Dit kan met de oefenboekjes, losse woorden of via de computer. http://www.neo4tx.nl/flits/index.asp

Ga naar de bibliotheek en haal voornamelijk leuke boeken, het gaat nog niet zozeer om het leesniveau

Iedere dag kort even lezen is beter dan 1 keer lang

Om de beurt een stukje lezen

Elke avond een bed verhaaltje, waarbij de ouder het de 1ste avond leest, het kind leest de volgende avond hetzelfde verhaaltje

Spelletje maken: 1 bladzijde uitkiezen en deze elke dag lezen en daarvan de tijd bijhouden

Spelletje maken: 1 bladzijde uitkiezen en deze elke dag lezen en daarvan aantal fouten bijhouden

Op een gekopieerd blad of in de krant na het lezen:

- Kleur alle letters van je naam

- Maak een tekening over wat je gelezen hebt

- Vertel aan je broer/zus wat je gelezen hebt

Vraag aan de leerkracht welke woordjes er thuis geflitst kunnen worden: woordje op een kaartje schrijven en het kind zo snel mogelijk laten zeggen

Spelling

Tips voor de fonetische uitspraak van letters:

https://www.youtube.com/watch?v=VHm5BnBkIu0

- Ouder zegt een woordje kind schrijft zo groot/klein/mooi mogelijk

- Ouder zegt een woordje kind schrijft het in het zand, op het bord, met stiften

- Ouder zegt een woordje kind zingt het na, springt bij elke letter die hij nazegt een keer omhoog/op de trampoline

Begrijpend lezen

Samen teksten lezen en er vragen over stellen in de trant van:

- Wat is de titel

- Zijn er ook nog andere kopjes

- Wat voor soort tekst is het (verhaal, informatie)

- Wat denk je dat er in de tekst staat

- Wat weet je al van dit onderwerp

- Wat ga je doen met een moeilijk woord (terug lezen, woordenboek)

- Vragen naar de verwijswoorden (De jongen loopt naar school. Hij loopt hard. Wie is hij?)

 

Taal

Voorlezen

Gesprekken voeren

Goede voorbeelden geven.

Als een kind een foutje gemaakt heeft in zijn taalgebruik, de zin goed herhalen,

niet zeggen dat is fout.

Opdrachtjes geven:

- Zet het blokje op/ onder/ naast de tafel

- Pak het gele/blauwe/groene kleurpotlood

- Tellen

- Letters herkennen en benoemen

Knutselen, gymmen, zwemmen, aan,- en uitkleden t.b.v. motoriek

Gezelschapsspelletjes spelen

 

 

Wist u dat?

Het heel belangrijk is om thuis te lezen?

 

*** Thuis oefenen met juf Bijtje *** (klik op juf Bijtje)

 

*** De doelen voor rekenen, wereld in getallen voor het hele jaar. ***


•Laat uw kind dagelijks lezen
•Lees zelf voor
•Wissel voorlezen en zelf lezen af
•Vraag uw kind het verhaal na te vertellen
•Stel gerichte vragen over het verhaal
•Leuke tips op: www.veiliglerenlezen.nl onder het kopje “ouders”. Ook op de site de opbouw.

Groetjes van alle kinderen uit groep 3, juf Marleen en juf Eefke

NIEUWS UIT ONZE GROEP